סגנונות ניהול בארגון | אימון מנהלים | הרצאה על מנהיגות | קאוצינג למאגר הרעיונות והטיפים בניהול - דף ראשי | ספרי הצלחה וצמיחה אישית (חינם) | ספרי ניהול ועסקים

הכנת תוכנית עסקית, סטארט-אפ - מיזם הייטק


לתוכנית העסקית שתי מטרות עיקריות:

א. לצורכי פנים - החברה זקוקה למסמך אשר מגדיר בצורה ברורה את קווי פעולתה בטווח הזמן הקצר והארוך. המסמך צריך להיות מקובל על חברי הצוות-היזמי והוא מגדיר בעצם: "מה צריך לעשות, ומדוע?". המסמך צריך לשכנע קודם כל את היזמים עצמם כי אכן התוכנית היא ברת סיכויי הצלחה טובים.

ב. לצורכי חוץ - החברה המפתחת אינה אי בודד, היא זקוקה לשיתוף פעולה מצד גורמים שונים אשר ידרשו לראות את התוכנית העסקית של החברה. מדובר בגורמים כגון משקיעים וכן חברות אשר שוקלות שיתוף פעולה עם החברה. חברה שאין לה תוכנית עסקית תתקשה מאוד להשיג שיתוף פעולה עם גורמים זרים.

מאפיינים של תוכנית עסקית לחברת הייטק

א. מדובר במסמך תמציתי. התוכנית צריכה לכלול חומר מעובד ולא הררי נייר אשר לאיש אין זמן לקרוא. עם זאת, יכול הבודק המקצועי לדרוש פרוט מלא בהתאם לראות עיניו.

ב. המסמך צריך להתבסס ככל האפשר על עובדות ולא להיות כתוב בנימה של "קידום מכירות". חברת ההשקעות אשר תבחן את התוכנית שלך לא תהיה מוכנה לקבל תחזיות של "מיליוני צרכנים" אלא אם הן מעוגנות במידע: מי יקנה את המוצר? מתי? באיזה תכיפות? כיצד להגיע אליו?

ג. במהלך קידום הפרויקט תמצא ההנהלה שעליה לשכתב חלקים שונים בהתאם להתפתחויות. המסמך, איפוא, הוא בעל אופי דינאמי ולא סטטי.

הכנת תוכנית עסקית

הכנת תוכנית עסקית היא מלאכה מאומצת ומורכבת. תוכנית עסקית טובה היא תולדה של ברורים נוקבים וניתוח נתונים רבים ע"י אנשי הצוות היזמי, אשר יכולים להיעזר בשרותיו של יועץ כלכלי בעל ניסיון לשם ניווט הדיונים בארגון הנתונים.

הכנה טובה לתוכנית עסקית יכולה להיות לדוגמא הכנת "חקר ישימות" שהוא הערכת כדאיות הכניסה לפרויקט מתוך הסתכלות שווקית בעיקר. אם לא ערכה החברה חקר-ישימות מומלץ כי תבדוק אפשרות עריכתו.

ראשי פרקים לתוכנית עסקית

לפניך נושאים שונים המופיעים בדרך כלל בתוכניות עסקיות של פרויקטים בתחום הטכנולוגיה המתקדמת, הנושאים השונים מובאים בצורה של ראשי פרקים עם הערות קצרות:

א. תמצית מנהלים

תמצית המנהלים מופיעה בראשית מסמך התוכנית והיא כוללת את עיקרי הרעיון העסקי, אורכה בין עמוד אחד לשלושה עמודים.

ב. תיאור החברה (לגבי חברה קימת)

היסטוריה: תולדות החברה כולל השלבים העיקריים בהתפתחותה.

מחקר ופיתוח: סיכום תמציתי של פעולות המו"פ בעבר ובהווה.

יצור: תיאור פעולות היצור בחברה בהווה (אם יש).

קו המוצרים של החברה: תיאור קו המוצרים של החברה (מוצרים קיימים).

פרופיל טכנולוגי: אלו טכנולוגיות ספציפיות יש כיום לחברה.

מצב פיננסי: נתונים עיקריים מדו"חות החברה (מאזן ודו"ח רווח והפסד).

ג. המוצר

1. תיאור מפורט של המוצר.

2. מדוע נבחר המוצר הנ"ל כמתאים לחברה? (סיבות טכנולוגיות, שיווקיות ואחרות).

3. מוצרים בשלב מו"פ וכיצד הם משתלבים עם קו המוצרים של החברה? (האם יש סינרגיזם?).

4. התפתחות בטווח הארוך: האם יהיו "שבבי-פיתוח" ((Spin-Offs?

ד. הצוות הניהולי

כדי לקדם בהצלחה פרויקט בתחום הטכנולוגיה המתקדמת, דרושות מיומנויות בתחומים הבאים:

*  "יזם מוביל" - מנהיג שיש לו אחריות כוללת על מהלך הפרויקט, רצוי אדם שיש לו רקע בניהול בתעשייה ויצור ובשיווק

* ראש צוות מו"פ - מנהיג מנוסה בניהול מו"פ תעשייתי

* שווק - הכנת תוכניות שווק, ומעורבות במו"פ בכל שלביו

* תכנון פיננסי - גיוס כספים, תכנון תזרים מזומנים

* יועצים - בתחומי משפטים, ראיית חשבון, תכנון עיסקי. התוכנית העסקית צריכה לכלול פרוט הרקע המקצועי של ראשי הצוותים בתחומים הנ"ל תוך הדגשת ניסיונם בפעילויות דומות, והתאמתם לתפקידם. אם חסרים אנשים לחלק מהתחומים יש לציין אם יש כבר מועמדים לתפקידים ומתי יגויסו.

* המבנה הארגוני של החברה -    יש לצרף תרשים ארגוני והסברים.

ה. השוק ומערכת השיווק

תאור השוק:

* הגדרת השוק.

* תיאור כללי של השוק.

* הקשיים בחדירה לשוק.

* אסטרטגיה שיווקית של החברות הקיימות בשוק.

* התחרות בענף.

* גודל השוק ותחזיות לעתיד.

מערכת השיווק:

* אסטרטגית חדירה לשוק (כאשר השוק קיים) או אסטרטגית פיתוח השוק (למוצר ייחודי ללא מתחרים).

* התחרות בשוק ומיהם המתחרים העיקריים שלך, מהם יתרונותיהם וחסרונותיהם ביחס למוצר שלך

* מדיניות קביעת מחיר למוצר.

* לקוחות ספציפיים שכבר אותרו (פרוט).

* ביתא סייטס - (אבות טיפוס באתרי ניסוי): היכן יותקנו (או הותקנו)?, מערכות התמיכה במוצר (שירות, חלפים והדרכה), (מה יהיה משך זמן ממוצע למתן שירות?).

* האם כבר אותרו מפיצים למוצר?

* מיצוב המוצר ((Positioning: השוואת תכונות המוצר בפיתוח לעומת תכונות המוצרים המתחרים. מומלץ לסכם השוואה זאת בטבלה ולציין מחיר כל אחד מהמוצרים לצרכן.

* מכירות ומערכת ההפצה.

* סקר פטנטים: האם נבדק קיום פטנטים אחרים בנושא המוצר?

* קבלת רשיונות מכירה בחו"ל (האם יש בעיה עקב תקנות מקומיות?).

ו. תחזית פיננסית

* תחזית דו"חות רווח והפסד שנתיים.

* תחזית מאזנים שנתיים.

* תחזית תזרימי מזומנים - שנתיים (כולל השקעות).

* תחזית מקורות פיננסיים לרשות החברה (כולל מקורות ממשלתיים).

תחזיות אלה ניתנות לעריכה בקלות ע"י שימוש במחשב (ראה בפרק הנספחים: עריכת תוכנית עסקית באמצעות מחשב). היתרון של עריכת התחזיות הפיננסיות במחשב הוא בכך שהוא מאפשר גם בדיקת ההשלכות של ההנחות השונות כלפי המכירות (לדוגמא - ניתן לבחון תוצאות של תסריט אופטימי מול תסריט פסימי).

ז. תכנון הייצור

מהי מדיניות החברה לגבי ייצור המוצר?

אלו רכיבים ייובאו?, אלו ייוצרו במפעל? האם יהיה חלק מהייצור בחו"ל? מדוע?

ח. מסמכים נלווים

יש לצרף עותקים ממסמכים הנראים לחברה כרלבנטיים, כגון קורות חיים של הצוות הניהולי, התקשרויות עם גורמים שונים, מכתבי כוונות, הזמנות, תוצאות חקר ישימות וכיו"ב.Copyright © by Meir Liraz. All rights reserved